6-7 February 2008, Charlemagne Building, rue de la Loi 170, 1000 Brussels

6. ja 7. veebruaril korraldab Euroopa Komisjon 7. RP transpordi teemade 2. konkursi infopäeva. 6. veebruaril oodatakse lennundusega seotud teemadest huvitatuid, 7. veebruaril maismaatranspordi spetsialiste. Kummakski päevaks on vaja täita eraldi registreerumisvorm. Osavõtuks registreerumine ja täiendav info aadressil http://ec.europa.eu/research/transport/events/infodays2008_en.html

Üritust on võimalik jälgida ka interneti vahendusel.

7. RP – Euroopa teadusarenduse seitsmenda raamprogrammi (FP7) Eesti poolseks koordinaatoriks on SA Archimedes.

Advertisements