Eesti Näituste messikeskuses algas täna, 27. veebruaril, kolm päeva kestev suurejooneline rahvusvaheline konverents “Biomass ja bioenergia 2008”.

Konverents toimub Põllumajandusministeeriumi initsiatiivil ja eestvedamisel koostöös Rootsi Välisabiagentuuri Sida Läänemerebüroo, Rootsi Eksportnõukogu ja Eesti Näituste AS-iga.Info konverentsi toimumise ja päevakava kohta leiate aadressilt: http://www.fair.ee/index.php?mess=1010.Pressiteade.

Fotod konverentsilt

Advertisements

KTI Talvefoorum

11 veebruar 2008

KUNST JA TEADUS

16-17. veebruar 2008, Mooste, aset leiab järjekordne KTI talvefoorum. Lisaks muule (pidu?) käsitleb viimane foorum linnaruumi ja selle visualiseerimise temaatikat:

14.30 workshop Linnalabor
15.30 – 17.00 workshop “Paarislinnad”
blokki modereerib Maarin Ektermann

Lisainfot ka Artišokist.

12-13.02.2008 toimub Berliinis säästva arengu, transpordi ja kohaliku tasandi juhtimist käsitlev kongress BelinForum2008, mis on osa võrgustiku MUE25 tegevusest. Foorumi korraldajateks on ICLEI, Lichtenberg (Berliin) ja UBC. Üritus toimub Saksa Keskkonnaministeerium eestkostel.

Kava, pdf.

6-7 February 2008, Charlemagne Building, rue de la Loi 170, 1000 Brussels

6. ja 7. veebruaril korraldab Euroopa Komisjon 7. RP transpordi teemade 2. konkursi infopäeva. 6. veebruaril oodatakse lennundusega seotud teemadest huvitatuid, 7. veebruaril maismaatranspordi spetsialiste. Kummakski päevaks on vaja täita eraldi registreerumisvorm. Osavõtuks registreerumine ja täiendav info aadressil http://ec.europa.eu/research/transport/events/infodays2008_en.html

Üritust on võimalik jälgida ka interneti vahendusel.

7. RP – Euroopa teadusarenduse seitsmenda raamprogrammi (FP7) Eesti poolseks koordinaatoriks on SA Archimedes.

Liikluspsühholoogia

23 jaanuar 2008

liikluskonv-015.jpg

Liiklusohutuse konverentsi 2008. a. avasõnavõtus märkis peaminister majandusminister, et teema on oluline jne. Mida vaevalt oli vaja eraldi rõhutada – kõik, kes liiklusteemaga vähegi kokku on puutunud (planeerimise, ehituse jne valdkonnast) teab väga hästi seda rahvusvahelist häbiplekki, mida endast kujutab baltimaade sh ka Eesti liiklusohutus. Sellessinases riigis on tõenäosus sattuda raskesse (inimvigastuse v surmaga lõppevasse) liiklusõnnetusse pea kaks korda suurem kui nn vanades EL-du riikides. Ja sellel on omad põhjused. Kui rääkida aga tööst põhjustega, siis pole midagi ilmekamat, kui Maanteameti asedirektori Harri Kuuse kokkuvõte, et alates 2002. aastast pole riikliku tasemel ühtegi liiklusabinõud olukorra parandamiseks kasutusele võetud. Seda olukorda võiks pisutki mõjutada uus valitsuse poolt vastu võetud Riiklik Liiklusohutuse Kava, mis võimaldab tuua sisse vajalike meetmeid.

Kui jätta kõrvale (võrdlemisi troostitu) ülevaade olukorrast, siis ülejäänud ettekanded keskendusid liikluspsühholoogiliste meetmete tutvustamisele, nii EL-du, Saksamaa kui ka laiemal tasemel. Võtaks selle jutu kokku järgneva loogilise loendiga:

  1. liiklejate puhul tuleb eristada SOBIVUST ja SUUTLIKKUST, viimast tuleb liiklejal (kui vaja siis korduvalt) tõestada;
  2. rasked rikkumised tähendavad koheselt (va. järgmises punktis toodud erandid) SUUTLIKKUSE kahtluse alla seadmist (põhjus: näiteks 60% promilliga sõitjatest teeb seda peale tabamist uuesti);
  3. taastamiseks tuleb rikkujal läbida spetsiaalne teraapia (ca 300-500 EUR), mida viivad läbi liikluspsühholoogid ja mille eesmärk on vähendada võimalusi järgmisteks rikkumisteks; erandiks on alkoholi- (või uimasti-) sõltlased, kes kõigepealt saadetakse võõrutusravile ja alles siis “liiklusravile”;
  4. teraapiale järgneb hilisem edusammude hindamine;
  5. Sakslaste kogemus ütleb, et nende meetmetega on võimalik vähendada taasrikkumisi ca poole võrra.

EIE: Eropean Info Day 2008

17 jaanuar 2008

Brussels, 31 January 2008

EIE projektide infopäev. Rohkem infot EIE veebist ja ürituse kodulehelt.

Liiklusohutuse uued väljakutsed Euroopas ja Eestis
”Meditsiinilis-psühholoogilised meetmed liiklusohutuse parandamiseks”
Koht: Tallinna Tehnikakõrgkool; Pärnu mnt 62, Tallinn
Aeg: 18. jaanuar 2008. a

Korraldavad: Eesti Liikluskindlustuse Fond, Tallinna Tehnikakõrgkool, SA Archimedes. Ürituse läbiviimist toetab Euroopa Liit.