Engadget annab ülevaate Nokia mobiilsest platvormist, mis ühendab hooneautomatika ja mobiiltelefoni.

Advertisements

TEUK X 13.11.2008

3 mai 2008

TEUK X

Säästva energeetika konverents TEUK X toimub tänavu 13.11.2008 . Kõik huvilised on teretulnud, sissepääs on vaba. Päevakava selgub ilmselt septembriks.

Seoses taastuvenergeetika teema tähtsustumisega on märgatavalt sagenenud sellesisuliste ürituste hulk. Järjest rohkem võimalusi on kodumaisel auditooriumil saada informatsiooni otse selle algallikast: meie ja välisriikide teadlastelt, arendajatelt, ettevõtjatelt, ametnikelt ja spetsialistidelt. Lisaks iga-aastasele taastuvkütuste ja säästva energeetika konverentsile TEUK, mida korraldab Eesti Maaülikool, algatas Põllumajandusministeerium tänavu täiesti uue üritustesarja. Esmakordselt toimunud konverents “Biomass ja Bioenergia 2008” leidis aset Eesti Näituste messikeskuses 27-29 veebruar ning kujuneb loodetavasti traditsiooniks. Igati korda läinud programm annab selleks kindlasti lootust.

Kahe päeva jooksul toimusid ettekanded meie ja välisriikide spetsialistidelt, kattes kuus tingliku teemat: biomassi tootmine, bioenergia tootmine, biomassi ja bioenergia kasutamine, rahastamine, poliitika ja rahvusvaheline koostöö ning teadus- ja arendustegevus. Konverentsi programm oli tihe ja ettekandeid palju ning kuigi enam kui kolmsada külastajat annab märku erakordsest huvist teema vastu  – päeva lõpuks olid pingiread märkimisväärselt hõrenenud. Lisaks ettekannetele olid üleval ka ettevõtteid ja organisatsioone tutvustavad boksid ning messikeskuse uksel  ootas külastajaid biodiislil töötav pereauto Saab.

Põllumajandusmisteeriumi esindaja Einari Kikkas kuulutas konverentsi raames välja bioenergeetika aasta-auhinnad, mile saajateks osutusid AS Statoil, OÜ Selefon, Johhannes Valk ja EMU taastuvenergia keskkus.  Konverentsi viimane päev oli pühendatud õppereisidele ja valida sai kolme marsruudi vahel: Harjumaa, Lõuna-Eesti ja Saaremaa. Viimane osutus kõige populaarsemaks sihtmärgiks konverentsi külastajate hulgas.

Konverentsi “Biomass ja Bioenergia 2008” materjalid on kättesaadavad interneti vahendusel http://www.bioenergybaltic.ee/?id=1668

Mõned tänavu toimuvad taastuvenergeetika alased konverentsid:
World Bioenergy 2008 – 27-29 mai 2008, Jönköping, Sweden
Tenth World Renewable Energy Congress – 19-25 juuli 2008, Glasgow, Scotland, UK
Konverents Taastuvate Energiaallikate Uurimine ja Kasutamine (TEUK) X – november 2008, Tartu

Seminarireis: Bioenergeetika – võti tulevikku

13. – 20. aprill 2008.a.

Temaatika: Bioenergeetiliste resursside kasutusvõimalused ning nende konkurentsivõime. Prügipõletus. Omavalitsuste ja ettevõtete koostöö lokaalses energeetikas.

Sihtgrupp: Maakondade ja valdade energeetika arengut mõjutavad ametnikud ning ettevõtjad

Sihtkohad: Leedu Vabariigi Ignalina tuumaelektrijaam, Tšehhi Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi bioenergeetika objektid

Korraldab õppekeskus N.O.R.T.

Energiafoorumi avakõne, Juhan Parts

TÜ saalis toimus järjekordne energeetikafoorum, mis oli fokusseeritud tuuma- ja tuuleenergeetikale. Teemana oli üleval ka põlevkivielektri tulevik, aga sellel ei vaevunud keegi eriti peatuma. Sellest raskesti määratletavast (ajast umbes aasta tagasi) kui reformipartei Ansipi tanki pani ja “tuumaenergeetika” lipu all lahingusse saatis, on energeetika teemana taas seksikas, aga muidugi mitte kogu energeetika. Seni pole tuumaenergeetika arendamist märgitud mitte üheski strateegias ega arengukavas. Kuna energeetikafoorumite sari toimub uue energeetika arengukava koostamise raames siis võiks eeldada, et see dokument saab olema esimene, mis antud teemat käsitleb. Loomulikult on tuumajaama reaalne rajamine Eestisse äärmiselt ebatõenäoline.

Mõned minu jaoks kõlama jäänud mõtted.

KISEL: tuumajaama rajamine reaalne alles 15 a. pärast.

MÄRKUS: Kiseli ettekandes arengukava stsenaariumite kohta puuduvad täielikult biokütused.

JÄRELDUS: need stsenaariumid võib rahumeeli prügikasti visata kui ebapädevad ja meie olusid (ja säästva planeerimise põhimõtteid) mitte arvestavad. Ma ei saa aru, mille eest need mehed palka saavad…

NIINEMÄE: Eesti on koostootmise järgi EL-dus harju keskmine (ca 10% kogutootmisest).

LIPPMAA: 25 aastat jätkame põlevkiviga ja siis lähme üle tuumaenergeetikale. Kiltoneema kihis on miljon tonni uraani.

MÄRKUS: Lippmaa tuli jälle nalja tegema.

MEOS: kvoodikaubandus on vanade EL riikide koloniaalpoliitika uute arvel.

MÄRKUS: on ise Soome päritolu kontserni Fortum kohaliku haru juht.

LIIVE: üks on selge – elekter tuleb elektrijaamast.

Eesti elektrimajanduse arengukava tööversioon (PDF)

Eesti energiamajanduse arengukava tööversioon (PDF)

Energiafoorumi blogi

MKM pressiteade

Eesti Näituste messikeskuses algas täna, 27. veebruaril, kolm päeva kestev suurejooneline rahvusvaheline konverents “Biomass ja bioenergia 2008”.

Konverents toimub Põllumajandusministeeriumi initsiatiivil ja eestvedamisel koostöös Rootsi Välisabiagentuuri Sida Läänemerebüroo, Rootsi Eksportnõukogu ja Eesti Näituste AS-iga.Info konverentsi toimumise ja päevakava kohta leiate aadressilt: http://www.fair.ee/index.php?mess=1010.Pressiteade.

Fotod konverentsilt

KTI Talvefoorum

11 veebruar 2008

KUNST JA TEADUS

16-17. veebruar 2008, Mooste, aset leiab järjekordne KTI talvefoorum. Lisaks muule (pidu?) käsitleb viimane foorum linnaruumi ja selle visualiseerimise temaatikat:

14.30 workshop Linnalabor
15.30 – 17.00 workshop “Paarislinnad”
blokki modereerib Maarin Ektermann

Lisainfot ka Artišokist.