Biomass ja Bioenergia 2008 (27-29.02)

29 aprill 2008

Seoses taastuvenergeetika teema tähtsustumisega on märgatavalt sagenenud sellesisuliste ürituste hulk. Järjest rohkem võimalusi on kodumaisel auditooriumil saada informatsiooni otse selle algallikast: meie ja välisriikide teadlastelt, arendajatelt, ettevõtjatelt, ametnikelt ja spetsialistidelt. Lisaks iga-aastasele taastuvkütuste ja säästva energeetika konverentsile TEUK, mida korraldab Eesti Maaülikool, algatas Põllumajandusministeerium tänavu täiesti uue üritustesarja. Esmakordselt toimunud konverents “Biomass ja Bioenergia 2008” leidis aset Eesti Näituste messikeskuses 27-29 veebruar ning kujuneb loodetavasti traditsiooniks. Igati korda läinud programm annab selleks kindlasti lootust.

Kahe päeva jooksul toimusid ettekanded meie ja välisriikide spetsialistidelt, kattes kuus tingliku teemat: biomassi tootmine, bioenergia tootmine, biomassi ja bioenergia kasutamine, rahastamine, poliitika ja rahvusvaheline koostöö ning teadus- ja arendustegevus. Konverentsi programm oli tihe ja ettekandeid palju ning kuigi enam kui kolmsada külastajat annab märku erakordsest huvist teema vastu  – päeva lõpuks olid pingiread märkimisväärselt hõrenenud. Lisaks ettekannetele olid üleval ka ettevõtteid ja organisatsioone tutvustavad boksid ning messikeskuse uksel  ootas külastajaid biodiislil töötav pereauto Saab.

Põllumajandusmisteeriumi esindaja Einari Kikkas kuulutas konverentsi raames välja bioenergeetika aasta-auhinnad, mile saajateks osutusid AS Statoil, OÜ Selefon, Johhannes Valk ja EMU taastuvenergia keskkus.  Konverentsi viimane päev oli pühendatud õppereisidele ja valida sai kolme marsruudi vahel: Harjumaa, Lõuna-Eesti ja Saaremaa. Viimane osutus kõige populaarsemaks sihtmärgiks konverentsi külastajate hulgas.

Konverentsi “Biomass ja Bioenergia 2008” materjalid on kättesaadavad interneti vahendusel http://www.bioenergybaltic.ee/?id=1668

Mõned tänavu toimuvad taastuvenergeetika alased konverentsid:
World Bioenergy 2008 – 27-29 mai 2008, Jönköping, Sweden
Tenth World Renewable Energy Congress – 19-25 juuli 2008, Glasgow, Scotland, UK
Konverents Taastuvate Energiaallikate Uurimine ja Kasutamine (TEUK) X – november 2008, Tartu

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: